Надежда моя на Тебя, Господи

Надежда моя на Тебя, Господи!