Так задумал и нас не спросил чудо-Зодчий

Чудо-Зодчий задумал так, нас не спросив. по мотивам стихотворения Александра Иванова «Комета»